DofE programa

Apie DofE programą

Nuo 2019 m. balandžio 5 d. Vilniaus jaunųjų turistų centras įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą. Įgyvendindami šią programą siekiame ugdyti mokinių savarankiškumą, lyderystę, įveikti asmeninius iššūkius ir sudaryti sąlygas mokinių asmeniniam tobulėjimui.

DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu. Vilniaus jaunųjų turistų centre, taikydami šią programą, mes skatiname gerinti savo fizinę formą ir sveiką gyvenimo būdą, komandinį darbą, asmenybės tobulėjimą, pasitikėjimą savimi.

Mūsų centre programą vykdo:

Dofe vadovė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Dirsė (el.p. ausra.dirse@vjtc.lt)
Žygio programos vadovas – metodininkas Petras Pivoriūnas ( el.p. ppivoriunas@gmail.com)

Šiuo metu programoje dalyvauja 3 moksleiviai.

Nauda dalyviams

Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:

  • Susirasti naujų draugų;
  • Mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
  • Išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
  • Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
  • Patirti nuotykių;
  • Pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams;

DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Plačiau apie programą Lietuvoje: www.dofe.lt
Plačiau apie programą Pasaulyje: www.intaward.org

VJTC