Tėvams

Turistų centre galite rinktis šias neformaliojo ugdymo veiklas:

Turizmas ir žygeivystė

Turizmas ir žygeivystė – tai neatsiejama veikla moksleivių neformaliajame  švietime, jaunimo tarpe.  Pažintiniai žygiai, kelionės, ekskursijos po Lietuvą – tai ne tik poilsis gamtoje ar fiziškai aktyvus kilometrų įveikimas, bet ir nuolatinė pažintis su mūsų kraštu: istoriniais – kultūriniais objektais, gamta, etnokultūriniu tautos paveldu ir kt.

Kraštotyra – etnokultūra

Kraštotyros –etnokultūros būreliuose vaikai turės galimybę susipažinti su Lietuvos istorija, tautos kultūros paveldu , krašto materialine ir dvasine kultūra, liaudies tradicija bei papročiais.  Fiksuos dabarties ir praeities įvykius; domėsis tautinių bendrijų buitimi ir papročiaisbei  jų ryšiais su tradicine lietuvių tautos kultūra; rinkdami ir tyrinėdami eksponatus mokyklų muziejams, įgis tyrinėjimo įgūdžių, patirs aktyvaus keliavimo ir pažinimo džiaugsmą, puoselės sveiką gyvenseną.

Laipiojimas – alpinizmas

Turistų centre supažindiname ir populiariname aktyvaus laisvalaikio praleidimo formą, laipiojimo sportą – boulderingą. Moksleiviai įgis laipiojimo sporto, pažintinio – sportinio turizmo, saugaus elgesio, sveikos gyvensenos, žmogaus anatomijos, psichologinių žinių, įsisavins ir lavins naujus judėjimo įgūdžius. Siekiame gerinti laipiojimo įgūdžius, vaikų fizinę sveikatą, formuoti sveiko gyvenimo būdo nuostatas. Vaikai stiprės kaip asmenybės, įgis komandinio darbo, renginių ir varžybų organizavimo patirties. Šis sportas tinkamas bet kokio amžiaus ir fizinio pasirengimo vaikams ir jaunimui. Su šia sportine veikla moksleiviai susipažins Vilniaus jaunųjų turistų laipiojimo salėje.

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis

Vilniaus jaunųjų turistų centro būrelius lankantys vaikai gali pasinaudoti NVŠ krepšeliu.
NVŠ 15 eurų krepšelio lėšomis gali būti finansuojama tik viena akredituota neformaliojo vaikų švietimo programa (būrelis).
Akredituotos 3 neformaliojo vaikų švietimo programos:

Jaunasis žygeivis

Jaunasis kraštotyrininkas

Jaunasis laipiotojas

Informacija dėl
mokėjimo už būrelio lankymą

Gavėjas
BĮ Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita

Gavėjo kodas

300035837

Gavėjo bankas

AB Luminor bankas

Gavėjo sąskaita

LT504010051005112463

Suma

10,00 eurų

Mokėjimo paskirtis

Turistų centrui už būrelį …………………

(įrašyti mokinio vardą, pavardę ir būrelio vadovo vardą, pavardę)