Tėvams

Turistų centre galite rinktis šias neformaliojo ugdymo veiklas:

Turizmas ir žygeivystė

Turizmas ir žygeivystė – tai neatsiejama veikla moksleivių neformaliajame  švietime, jaunimo tarpe.  Pažintiniai žygiai, kelionės, ekskursijos po Lietuvą – tai ne tik poilsis gamtoje ar fiziškai aktyvus kilometrų įveikimas, bet ir nuolatinė pažintis su mūsų kraštu: istoriniais – kultūriniais objektais, gamta, etnokultūriniu tautos paveldu ir kt.

Kraštotyra – etnokultūra

Kraštotyros –etnokultūros būreliuose vaikai turės galimybę susipažinti su Lietuvos istorija, tautos kultūros paveldu , krašto materialine ir dvasine kultūra, liaudies tradicija bei papročiais.  Fiksuos dabarties ir praeities įvykius; domėsis tautinių bendrijų buitimi ir papročiaisbei  jų ryšiais su tradicine lietuvių tautos kultūra; rinkdami ir tyrinėdami eksponatus mokyklų muziejams, įgis tyrinėjimo įgūdžių, patirs aktyvaus keliavimo ir pažinimo džiaugsmą, puoselės sveiką gyvenseną.

Laipiojimas – alpinizmas

Turistų centre supažindiname ir populiariname aktyvaus laisvalaikio praleidimo formą, laipiojimo sportą – boulderingą. Moksleiviai įgis laipiojimo sporto, pažintinio – sportinio turizmo, saugaus elgesio, sveikos gyvensenos, žmogaus anatomijos, psichologinių žinių, įsisavins ir lavins naujus judėjimo įgūdžius. Siekiame gerinti laipiojimo įgūdžius, vaikų fizinę sveikatą, formuoti sveiko gyvenimo būdo nuostatas. Vaikai stiprės kaip asmenybės, įgis komandinio darbo, renginių ir varžybų organizavimo patirties. Šis sportas tinkamas bet kokio amžiaus ir fizinio pasirengimo vaikams ir jaunimui. Su šia sportine veikla moksleiviai susipažins Vilniaus jaunųjų turistų laipiojimo salėje.

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis

Vilniaus jaunųjų turistų centro būrelius lankantys vaikai gali pasinaudoti NVŠ krepšeliu.
Nuo 2024 m. balandžio 1 d. NVŠ krepšelis 25 eurai. Krepšelio lėšomis gali būti finansuojama tik viena akredituota neformaliojo vaikų švietimo programa (būrelis).

Akredituotos 5 neformaliojo vaikų švietimo programos: 

Informacija dėl
mokėjimo už būrelio lankymą

Mokestis už ugdymą ir paslaugas Įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Mokestis turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam ugdytiniui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą mokėjimo kvitą. Mokestis yra nekintantis, t. y. nepriklausomas nuo užsiėmimų skaičiaus per mėnesį.