Mokytojams

Stovyklos uždarymas

Serveris mokytojams

Čia galite prisijungti prie būrelių vadovams skirto serverio...

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis

Vilniaus jaunųjų turistų centro būrelius lankantys vaikai gali pasinaudoti NVŠ krepšeliu.
NVŠ 15 eurų krepšelio lėšomis gali būti finansuojama tik viena akredituota neformaliojo vaikų švietimo programa (būrelis)
Akredituotos 3 neformaliojo vaikų švietimo programos:

Jaunasis žygeivis

Jaunasis kraštotyrininkas

Jaunasis laipiotojas