Mokytojams

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis

Vilniaus jaunųjų turistų centro būrelius lankantys vaikai gali pasinaudoti NVŠ krepšeliu.
Nuo 2024 m. balandžio 1 d. NVŠ krepšelis 25 eurai. Krepšelio lėšomis gali būti finansuojama tik viena akredituota neformaliojo vaikų švietimo programa (būrelis).

NVŠ krepšelis galioja nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.

Akredituotos 5 neformaliojo vaikų švietimo programos:

Dirbant su būreliu, reikia pasirinkti vieną iš šių programų. Sutartys pildomos pagal viena programą. (Jeigu pasirenkate „Jaunasis laipiotojas” (5-8 kl.) programą ir yra keli vaikai 10 ar 11 kl., duodate pasirašyti tą pačią sutartį 5-8 kl.).