Mokytojams

Renginiai

Serveris mokytojams

Čia galite prisijungti prie būrelių vadovams skirto serverio...

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis

Vilniaus jaunųjų turistų centro būrelius lankantys vaikai gali pasinaudoti NVŠ krepšeliu.
Nuo 2022 m. kovo 1 d. NVŠ krepšelis didinamas iki  20 eurų. Krepšelio lėšomis gali būti finansuojama tik viena akredituota neformaliojo vaikų švietimo programa (būrelis).
Akredituotos 3 neformaliojo vaikų švietimo programos:

Jaunasis žygeivis

Jaunasis kraštotyrininkas

Jaunasis laipiotojas