Dėl būrelių veiklos karantino metu

Būrelių užsiėmimai gali vykti atvirose erdvėse.

Vilniaus jaunųjų turistų centro 2020 m. vasaros stovykla

Neformaliojo vaikų švietimo būrelių užsiėmimai organizuojami nuotoliniu būdu kiek įmanoma prisilaikant nustatytos 2020-2021 m.m. veiklos programos. Kiekvienas būrelio vadovas įvertina kokia programos dalis tiktų darbui su vaikais, pasirenka jam priimtiną socialinio komunikavimo platformą ir nustato savo būrelio tarpusavio komunikavimo taisykles. Mokytojai  numato veiklas, parengia užduotis, numato priemones ir susitaria su vaikais dėl  grįžtamojo ryšio formų. Mokytojai bendrauja su tėvais abiems pusėms priimtinu būdu informacinėmis priemonėmis.

Keliaujame ir sportuojame!

Treniruojamės nuotoliniu būdu...

Video treniruotės ir pamokos