Dėl būrelių veiklos karantino metu

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki 2020 m. lapkričio 29 d. Jaunųjų turistų centre būrelių užsiėmimai vyks nuotoliniu būdu arba atvirose erdvėse (lauke) laikantis karantino laikotarpiui nustatytų būtinųjų sąlygų.

Neformaliojo vaikų švietimo būrelių užsiėmimai organizuojami nuotoliniu būdu kiek įmanoma prisilaikant nustatytos 2020-2021 m.m. veiklos programos. Kiekvienas būrelio vadovas įvertina kokia programos dalis tiktų darbui su vaikais, pasirenka jam priimtiną socialinio komunikavimo platformą ir nustato savo būrelio tarpusavio komunikavimo taisykles. Mokytojai  numato veiklas, parengia užduotis, numato priemones ir susitaria su vaikais dėl  grįžtamojo ryšio formų. Mokytojai bendrauja su tėvais abiems pusėms priimtinu būdu informacinėmis priemonėmis.

Būrelių vadovai, vedantys užsiėmimus atvirose erdvėse (lauke) privalo laikytis šių sąlygų:

  1. Rinktis tik to paties būrelio nariai (visas būrelis)
  2. Laikytis vienas nuo kito ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo.
  3. Dalyviai (penktos klasės ir vyresni) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Nepasiduodam virusui ir išliekame aktyvūs!

Treniruojamės nuotoliniu būdu...

Video treniruotės ir pamokos