Tarybos, komisijos

Vasaros stovykla 2020 iš paukščio skrydžio
 • Pedagogai:
  Aušra Dirsė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tarybos pirmininkė;
  Nijolė Bikulčienė, kraštotyros būrelio vadovė;
  Marius Juškevičius, turizmo būrelio vadovas.
 • Tėvai:
  Rimutė Sviribovičienė;
  Juozas Vasilevičius;
  Daiva Žabienė.
 • Ugdytiniai:
  Arnas Jurša, turizmo būrelio narys;
  Edvinas Prunskus, turizmo būrelio narys;
  Daiva Radžiukynaitė, kraštotyros būrelio narė.
 • Nariai:
  Raimonda Vaičelienė, turizmo būrelio vadovė;
  Alina Skestenienė, kraštotyros skyriaus vedėja;
  Vytautas Sipavičius, metodininkas, turizmo būrelio vadovas.
 • Nariai:

  Algirdas Kasparavičius, komisijos pirmininkas, direktorius;

  Marius Juškevičius – turizmo neformaliojo švietimo mokytojas ekspertas, komisijos narys, deleguotas Vilniaus jaunųjų turistų pedagogų tarybos;

  Tomas Stankevičius – turizmo neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas, komisijos
  sekretorius, deleguotas Vilniaus jaunųjų turistų pedagogų tarybos;

  Vitalijus Rindeika – tėvų atstovas, komisijos narys, deleguotas Vilniaus jaunųjų turistų
  centro tarybos;

  Gita Kondrotaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų
  koordinatorė (Jaunimo skyriaus vedėja), steigėjo deleguota atstovė.