Tarybos, komisijos

Vasaros stovykla 2020 iš paukščio skrydžio
 • Pedagogai:
  Aušra Dirsė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tarybos pirmininkė;
  Nijolė Bikulčienė, kraštotyros būrelio vadovė;
  Marius Juškevičius, turizmo būrelio vadovas.
 • Tėvai:
  Rimutė Sviribovičienė;
  Juozas Vasilevičius;
  Daiva Žabienė.
 • Ugdytiniai:
  Arnas Jurša, turizmo būrelio narys;
  Edvinas Prunskus, turizmo būrelio narys;
  Daiva Radžiukynaitė, kraštotyros būrelio narė.
 • Nariai:
  Raimonda Vaičelienė, turizmo būrelio vadovė;
  Alina Skestenienė, kraštotyros skyriaus vedėja;
  Vytautas Sipavičius, metodininkas, turizmo būrelio vadovas.
 • Nariai:
  Algirdas Kasparavičius, komisijos pirmininkas, direktorius;
  Vilma Riabovienė, komisijos narė, kraštotyros neformalaus švietimo mokytoja metodininkė;
  Dalia Steponavičienė, komisijos sekretorė, turizmo neformalaus švietimo mokytoja metodininkė;
  Juozas Vasilevičius, komisijos narys, tėvų atstovas.