Pedagogų atestacija

Mokytojų atestacija

Vilniaus jaunųjų turistų centro neformalaus švietimo mokytojai tobulina būrelių programas, ieško naujų ugdymo būdų ir formų, keičiasi gerąja darbo patirtimi, nuolat kelia dalykines kompetencijas. Įstaigoje dirba 1 neformalaus švietimo mokytojas ekspertas, 3 metodininkai, 2 vyresnieji mokytojai, 18 mokytojų.