Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis