Apie mus

Vilniaus jaunųjų turistų centras – tai vaikų neformalaus švietimo institucija, veikianti nuo 1969 metų.

Centre veikia 26 neformalaus vaikų švietimo būreliai: turizmo (žygeivystės), laipiojimo (alpinizmo) ir kraštotyros (etnokultūros).  Užsiėmimai vyksta Centre, mokyklose, įvairiose edukacinėse erdvėse ir gamtoje du ir daugiau kartų per savaitę. Būrelius gali lankyti vaikai nuo 4 iki 12 klasės.
Tarp būrelių organizuojami konkursai, varžybos. Geriausieji vyksta į šalies ir tarptautines mokinių turizmo technikos varžybas, kraštotyrines konferencijas, edukacines išvykas po Lietuvą.
Norintiems aktyviai ir įdomiai praleisti laisvalaikį, šeštadieniais organizuojami pažintiniai turistiniai žygiai pėsčiomis po Vilniaus apylinkes, įvairios šventės, varžybos, sąskrydžiai gamtoje.
Žingeidiems, mėgstantiems ekstremalias situacijas, siekiantiems pasitikrinti savo fizinę ištvermę ir sumanumą Centro patalpose įrengta laipiojimo uolomis treniruočių sienelė.
Kiekvienas, pabuvojęs mūsų organizuotoje vaikų vasaros poilsio stovykloje, ne tik pajus gyvenimo palapinėje malonumą, bet ir geriau pažins Lietuvos gamtą, istorjios ir kultūros paveldą, varžybose ir žygiuose galės pasitikrinti savo ištvermę, gebėjimus ir įgytas žinias.
Jaunieji kraštotyrininkai dalyvauja Nacionalinėje kraštotyros ekspedicijoje, organizuoja vakarones, domisi gimtojo miesto ir Lietuvos etniniu ir kultūriniu paveldu.
Aktyviai dalyvavusiems būrelinėje veikloje ir sėkmingai įvykdžiusiems nustatytus reikalavimus, išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo ugdymo pažymėjimai arba Vilniaus jaunųjų turistų centro baigimo pažymėjimai.
Centras organizuoja atvirus renginius, kuriuose gali dalyvauti visi besidomintys aktyviu laisvalaikiu.

Mūsų misija – ištraukti vaikus iš virtualaus pasaulio ir išlaisvinti jų kūrybinius polėkius.

Mūsų vizija – modernus, patrauklus, atviras pozityviai kaitai vaikų neformaliojo švietimo centras, siūlantis aukščiausią paslaugų kokybę bei įvairias pasirinkimo galimybes vaikams ir jaunimui.

Jaunųjų turistų stovykla

Ačiū, kad dalyvaujate mūsų veikloje.