Keliauk, pažink, nenurimk!

Search
Turistų centro veikla

VILNIAUS JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRAS AUKCIONO BŪDU PARDUODA JAM PRIKLAUSANTĮ TURTĄ

Parduodame 9 sėdimų vietų automobilį Volkswagen Transporter

Vilniaus jaunųjų turistų centras aukciono būdu parduoda jam priklausantį 9 sėdimų vietų automobilį Volkswagen Transporter, pirma registracija 2002-09-17, 1896 cm3, dyzelinas. Turtas registruotas VĮ Regitra. Pradinė kaina 2000 Eur, minimalus kainos didinimo intervalas 50 Eur.
Aukciono dalyviai registruojami el. paštu ukioskyrius@vjtc.lt nurodant vardą, pavardę, el.pašto adresą, telefono numerį. Jei pirkėjas juridinis asmuo nurodomi įmonės rekvizitai ir atsakingo asmens duomenys. Dalyviai registruojami iki 2023-04-26 14 val.
Aukcionas vyks Vasario 16-osios g. 2, Vilniuje 2024-04-29 11 val. Už aukcioną atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Remigijus Byčius, el.p. ukioskyrius@vjtc.lt, tel. +370 68600203.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2024 m. balandžio 23, 24, 25 d. 10-13 val. Vasario 16-osios g. 2, Vilnius. Aukciono laimėtojas sudaryti pirkimo sutartį ir atsiskaityti už transporto priemonę privalės per 2 d.d. nuo aukciono pabaigos.

Mūsų vizija – modernus, patrauklus, atviras pozityviai kaitai vaikų neformaliojo švietimo centras,
siūlantis aukščiausią paslaugų kokybę bei įvairias pasirinkimo galimybes vaikams ir jaunimui.

Turistų centre veikia neformalaus ugdymo būreliai moksleiviams
VJTC būreliečių pažintinis turistinis sąskrydis Žaslių apylinkėse

TURIZMAS IR ŽYGEIVYSTĖ

Turizmas ir žygeivystė – tai neatsiejama veikla moksleivių neformaliajame  švietime, jaunimo tarpe.  Pažintiniai žygiai, kelionės, ekskursijos po Lietuvą – tai ne tik poilsis gamtoje ar fiziškai aktyvus kilometrų įveikimas, bet ir nuolatinė pažintis su mūsų kraštu: istoriniais – kultūriniais objektais, gamta, etnokultūriniu tautos paveldu ir kt.

KRAŠTOTYRA IR ETNOKULTŪRA

Kraštotyros ir etnokultūros būreliuose vaikai turės galimybę susipažinti su Lietuvos istorija, tautos kultūros paveldu , krašto materialine ir dvasine kultūra, liaudies tradicijomis bei papročiais.  Fiksuos dabarties ir praeities įvykius; domėsis tautinių bendrijų buitimi ir papročiais bei  jų ryšiais su tradicine lietuvių tautos kultūra; rinkdami ir tyrinėdami eksponatus mokyklų muziejams, įgis tyrinėjimo įgūdžių, patirs aktyvaus keliavimo ir pažinimo džiaugsmą, puoselės sveiką gyvenseną.
VJTC
Partneriai
Vasaros stovykla