NVŠ krepšelis

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis

Vilniaus jaunųjų turistų centro būrelius lankantys vaikai gali pasinaudoti NVŠ 15.00 eurų krepšeliu.
Akredituotos dvi neformaliojo vaikų švietimo programos: “Jaunasis žygeivis” ir “Jaunasis kraštotyrininkas”.

Jaunasis žygeivis

Jaunasis kraštotyrininkas

Dėl įstaigai skiriamo riboto NVŠ krepšelių skaičiaus, juo gali pasinaudoti ne visi būrelius lankantys vaikai.